Taisyklės

FASHION BOUTIQUE parduotuvės taisyklės

 

I. Bendrosios nuostatos

 

 1. Šios taisyklės galioja perkant FASHION BOUTIQUE internetinėje parduotuvėje, esančioje internete adresu www.fashionboutique.lt.
 2. FASHION BOUTIQUE gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
 3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą FASHION BOUTIQUE, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „Sutinku“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.
 4. FASHION BOUTIQUE atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. Privatumo politika

 

 1. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. FASHION BOUTIQUE patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. FASHION BOUTIQUE įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus FASHION BOUTIQUE partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 2. Klientas, užsiregistruodamas FASHION BOUTIQUE parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes FASHION BOUTIQUE parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, FASHION BOUTIQUE atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.
 3. Klientas, susipažindamas su taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant FASHION BOUTIQUE parduotuvėje, jo kompiuterio naršyklėje bus patalpinti slapukų failai (cookies), siekiant kiekvienam klientui pateikti suasmenintus pasiūlymus.
 4. FASHION BOUTIQUE patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

 

 1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka prekes, o jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. FASHION BOUTIQUE patvirtina, kad kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 3. Toliau klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo FASHION BOUTIQUE parduotuvėje būdų (plačiau – IV taisyklių skyriuje).
 4. Paskutiniame etape sugeneruojami visi kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą FASHION BOUTIQUE. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su FASHION BOUTIQUE parduotuvės taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
 5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas FASHION BOUTIQUE. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna FASHION BOUTIQUE. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir FASHION BOUTIQUE yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai FASHION BOUTIQUE gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.
 6. Klientui pateikus užsakymą, FASHION BOUTIQUE sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys.
 7. FASHION BOUTIQUE gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš parduotuvės pirkti, klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir FASHION BOUTIQUE vykdymo pradžios momentu.
 8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas FASHION BOUTIQUE duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 9. Klientas taip pat gali apmokėti savo užsakymą grynais pinigais pagal kurjerių tarnybos atstovo pateiktą sąskaitą pristatymo metu (detaliau žr. VII sk. Prekių pristatymas). Šiuo atveju sutarties tarp kliento ir FASHION BOUTIQUE vykdymo pradžios momentu laikomas grynųjų pinigų surinkimas iš kliento.
 10. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis FASHION BOUTIQUE parduotuvės taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
 11. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

 

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

 

 1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės FASHION BOUTIQUE parduotuvėje. Jeigu aprašymo nėra, klientas gali susisiekti su FASHION BOUTIQUE elektroniniu paštu ir gauti papildomą informaciją.
 2. FASHION BOUTIQUE nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių. Taip pat prekių įpakavimas savo forma ir išvaizda gali skirtis nuo vaizduojamo FASHION BOUTIQUE parduotuvėje.
 3. Klientas sutinka, jog jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 4. Kainos parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais su PVM.
 5. FASHION BOUTIQUE parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba elektroniniu paštu FASHION BOUTIQUE, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl FASHION BOUTIQUE ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. FASHION BOUTIQUE per protingą, su klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.
 6. FASHION BOUTIQUE įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. Tais atvejais, kai konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, FASHION BOUTIQUE įsipareigoja tokias prekes klientui parduoti taip, kad jam būtų suteikiama reali galimybė prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6.2. FASHION BOUTIQUE įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.3. FASHION BOUTIQUE įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. FASHION BOUTIQUE neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame FASHION BOUTIQUE.

6.4. FASHION BOUTIQUE visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

6.5. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, FASHION BOUTIQUE įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

6.6. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

 

 1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš FASHION BOUTIQUE parduotuvėje nurodytų būdų: naudodamasis savo banku internete (betkuriuo Lietuvos banku, naudojantis tarpininkų ,,PAYSERA“ paslaugomis), pavedimu į FASHION BOUTIQUE banko sąskaitą ar atsiskaitydamas grynais su kurjeriu pristatymo metu. Atsiskaitymui grynais (COD) yra taikomas 150 eurų apribojimas kiekvienam atskiram užsakymui. COD paslaugos mokestis – 1 euras. Norint įsigyti prekių už didesnę nei 150 eurų sumą, reikėtų pasirinkti vieną iš elektroninių mokėjimo būdų arba mokėjimą pavedimu.
 2. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik FASHION BOUTIQUE gavus apmokėjimą už prekes.

 

VI. Prekių grąžinimas

 

 1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.
 2. Tokią teisę klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape arba yra kiti įrodymai, jog prekė pristatyta). Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.
 3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos;

b) nebuvo sugadintos;

c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

d) neprarado prekinės išvaizdos.

e) kiekviena grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.

f) nuo prekių nebuvo nuimtos originalios etiketės (apsauginės plėvelės ir kt.)

4. Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, įskaitant ir nenuimtą nuo prekių FASHION BOUTIQUE plombą bei lipdukus. Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti FASHION BOUTIQUE prekių įsigijimo dokumentus.

5.Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės nustato prekes, kurių atžvilgiu klientas neturi teisės reikšti reikalavimus jas grąžinti ar pakeisti teisės:

a) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai;

b) kūdikių drabužėliai;

c) siūti vyriški, berniukų, moteriški ar mergaičių apatiniai marškiniai, naktiniai marškiniai, pižamos ir panašūs dirbiniai;

d) liemenėlės, korsetai ir panašūs dirbiniai.

e) spausdintos knygos, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės dirbiniai

f) pėdkelnės, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs dirbiniai

g) žaislai, žaidimai, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis

6. Norint grąžinti prekę reikia parašyti laišką el. paštu: info@fashionboutique.lt Kiekvienas atvejis sprendžiamas individualiai.

7. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus.

8. Prekių keitimo į kitą dydį, spalvą arba modelį atveju pakartotinas pristatymas yra nemokamas, jeigu grąžinamos prekės vertė yra lygi arba didesnė nei 35 eurai.

9. Prekių grąžinimo atveju sumokėta suma už prekę/-es grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo susitarimo dėl pinigų grąžinimo. Pristatymo ir grynų pinigų surinkimo (COD) mokestis nėra grąžinamas.

 

VII. Prekių pristatymas

 

 1. FASHION BOUTIQUE įsipareigoja prekes pristatyti klientui per laikotarpį, nurodytą prekės aprašyme, kuris svyruoja nuo 1 iki 16 darbo dienų. Pristatymo kaina visoje Lietuvoje priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo (tikslią kainą pirkėjas mato užsakymo pateikimo meu). Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai FASHION BOUTIQUE ar jų tiekėjų sandėlyje nėra reikiamų prekių, o klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, FASHION BOUTIQUE įsipareigoja nedelsiant susisiekti su klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
 2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą bei asmenį, kuris priims prekes.
 3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti FASHION BOUTIQUE pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 4. Prekės, užsakytos FASHION BOUTIQUE internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Prekės pristatomos per užsakymo metu nurodytą laikotarpį arba greičiau. Tais atvejais, kai nustatytu laiku klientas prekių priimti negali, jis įsipareigoja nedelsiant apie tai pranešti telefonu +370 615 92009 arba elektroniniu paštu  info@fashionboutique.lt.
 5. FASHION BOUTIQUE visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl kliento kaltės arba nuo kliento priklausančių aplinkybių.
 6.  Klientas privalo nedelsiant informuoti FASHION BOUTIQUE elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.
 7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, FASHION BOUTIQUE atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.
 8. Tais atvejais, kai priėmus prekes klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai FASHION BOUTIQUE.

 

VIII. Kitos nuostatos

 

 1. Visi pranešimai FASHION BOUTIQUE turi būti teikiami elektroniniu paštu info@fashionboutique.lt arba telefonu   +370 615 92009.
 2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir FASHION BOUTIQUE vyksta valstybine kalba.
 3. Klientas turi teisę, sudaręs sutartį, per 14 dienų jos atsisakyti be jokių papildomų sąlygų ir neturėdamas pareigos nurodyti tokio atsisakymo priežastis. Toks terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai prekės pagal sutartį (užsakymą) yra perduodamos klientui.
 4. Tokią savo galimybę klientas gali įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu daiktas (prekė) nebuvo sugadintas bei naudojama arba iš esmės nepasikeitė daikto išvaizda, taip pat jos nebuvo naudojamos (pakuotės pakitimai tiek, kiek jie buvo būtini daiktui apžiūrėti, nelaikomi esminiais).
 5. FASHION BOUTIQUE, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo kliento pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus, siekiant atstatyti padėtį į buvusią iki sutarties sudarymo.